Company Experience

UThukela District Municipality

UThukela District Municipality

Indaka Municipality

Indaka Municipality

Ubuhlebezwe Local Municipality

Ubuhlebezwe Local Municipality

Alfred Duma Local Municipality

Alfred Duma Local Municipality

Jozini Municipality

Jozini Municipality

Isimangaliso Wetland Park

Isimangaliso Wetland Park

Umkhanyakude Local Municipality

Umkhanyakude Local Municipality

Nongoma Local Municipality

Nongoma Local Municipality

Msinga Local Municipality

Msinga Local Municipality

Big5Hlabisa Local Municipality

Big5Hlabisa Local Municipality

Newcastle Local Municipality

Newcastle Local Municipality

Amajuba Distict Municipality

Amajuba Distict Municipality

King Cetshwayo Fresh Produce

King Cetshwayo Fresh Produce

Vusa Africa Architechs

Vusa Africa Architechs

Services SETA

Services SETA

KZN Provincial Treasury

KZN Provincial Treasury